footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Urc Patrimonis SICAV

Gesiuris Urc Patrimonis SICAV

Té una política d’Inversió Global. El seu mètode de gestió correspon amb el que es cataloga com a Mixt Flexible.

Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d’alta capitalització i d’elevada solvència, majoritàriament en la zona euro. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.

En condicions normals l’exposició a la renda variable se situa entre el 20% i el 40% del patrimoni del fons, i s’ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim informe semestral
Informe semestral anterior
Últim informe trimestral
Informe trimestral anterior

CARTA DEL PRESIDENT
Carta de Jordi Viladot

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals
Anunci JGA

PROJECTE DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ
Accés a la documentació

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions..

El 29/09/2011 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió..
El 30/12/2008 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió..

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Año

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

S2927 SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

2274

Codi ISIN

ES0182496036

Data de Constitució

19/11/2001