footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Strescb Investments SICAV

Strescb Investments SICAV

           

La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES TRIMESTRALS
Primer Semestre 2020
Primer Trimestre 2020
Segon Semestre 2019
Tercer Trimestre 2019

ALTRES
Fact sheet
Comptes anuals
Anunci JGA

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 06/02/2014 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió.
El 15/10/2010 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

KPMG Auditores, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

S3502 SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

3598

Codi ISIN

ES0176388033

Data de Constitució

18/09/2008