footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Paradigma64chess SICAV

Paradigma64chess SICAV

La societat podrà invertir en empreses de tot el món, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició a qualsevol àrea geogràfica.

La cartera estarà diversificada principalment en empreses líders dels sectors tecnològic i salut. Els principals criteris per a la selecció d’empreses són:

1. Creixements sostinguts en vendes, beneficis i Free Cash Flow
2. Rendibilitat
3. Deute controlat

És una SICAV 100% renda variable per a invertir a llarg termini en aquelles empreses que més es beneficien dels profunds canvis socioeconòmics que estem vivint.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Comptes anuals
Anunci JGA
Fet Rellevant - Reducció de Capital

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 01/01/2021 data d’arribada de la IIC a Gesiuris AM

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Datos IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

Dipositari

BNP Securities Services

Número de registre a CNMV

1380

Codi ISIN

ES0114493036

Data de Constitució

21/07/2000