footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Koala Capital SICAV

Koala Capital SICAV

      

Vehícle mixt flexible i global, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’inversió en cada classe d’actiu incloent les divises. La Societat invertirà en renda variable global amb total flexibilitat quant als països, sectors i grandària de les empresa. La societat podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d’inversió. La Societat podrà invertir un màxim d’un 10% del seu patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la Gestora. La Societat no té cap índex de referència en la seva gestió.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Fact sheet
Comptes anuals
Anunci JGA
Grup Koala FINECT

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

KPMG Auditores, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

S0938 SM EQUITY

Dipositari

Banco Inversis, S.A.

Número de registre a CNMV

1972

Codi ISIN

ES0133499030

Data de Constitució

31/05/2001