footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Democratic Capital SICAV

Democratic Capital SICAV

   

Democratic Capital SICAV és un vehicle d’inversió global i flexible.
L’objectiu és realitzar una gestió orientada a la preservació del capital i el creixement a llarg termini, mitjançant una gestió descorrelacionada, capaç de generar rendibilitats positives en qualsevol escenari  de mercat.

Per a això, el model de gestió es basa en tres pilars:
•  Anàlisi de la situació macroeconòmica per a fixar les bases de l’estratègia de mig – llarg termini.

•  Selecció de companyies  infravalorades o sobrevalorades.

•  Gestió tàctica i activa de curt termini aprofitant les oportunitats que ofereix la  volatilitat dels mercats.

Democratic Capital SICAV podrà invertir en Renda Variable, Renda Fixa, Matèria Primes o Divises i utilitzarà derivats per a realitzar cobertures o operacions d’inversió que aportin la flexibilitat necessària per a adaptar-se en tot moment a la conjuntura.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Fact sheet
Comptes anuals
Anunci JGA

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 01/08/2014 fecha de llegada de la IIC a Gesiuris AM

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Gestor

GES-Asset-Management

Team Managed

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

S2317 SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

3728

Codi ISIN

ES0167760034

Data de Constitució

10/03/2000