footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Compañía General de Inversiones SICAV

Compañía General de Inversiones SICAV

La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim informe semestral
Informe semestral anterior
Últim informe trimestral
Informe trimestral anterior

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals
Anunci JGA
Fet rellevant – Dividend

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions..

El 27/11/2009 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió.
El 31/01/2014 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió.
El 23/03/2017 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió.

El gràfic s’ha ajustat a les variacions del valor liquidatiu originats per la celebració dels diferents esdeveniments corporatius:

– El 31/07/2009 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 30/07/2010 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 01/07/2011 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 02/07/2012 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 03/07/2013 es va repartir un dividend de 0,03€ per acció.
– El 04/07/2014 es va repartir un dividend de 0,04€ per acció
– El 01/07/2015 es va repartir un dividend de 0,05€ per acció.
– El 05/07/2016 es va repartir un dividend de 0,05€ per acció.
– El 17/07/2017 es va repartir un dividend de 0,05€ per acció.
– El 20/07/2018 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 22/07/2019 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 20/07/2020 es va repartir un dividend de 0,04€ per acció.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

CGI SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

3163

Codi ISIN

ES0141960635

Data de Constitució

21/10/2005