footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Cat Patrimonis SICAV

Gesiuris Cat Patrimonis SICAV

  

Cat Patrimonis SICAV SA va ser creada el 1998 per Jordi Viladot i té una política d’Inversió Global. El seu mètode de gestió correspon amb el que es cataloga com a Mixt Flexible.

Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris, encara que la principal font de valor és la renda variable. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d’alta capitalització i d’elevada solvència. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.

En condicions normals l’exposició a la renda variable se situa entre el 40% i el 80% del patrimoni del fons, i s’ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim informe semestral
Informe semestral anterior
Últim informe trimestral
Informe trimestral anterior

CARTA DEL GESTOR
Carta de Jordi Viladot

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals
Anunci JGA

PROJECTE DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ
Accés a la documentació

Vídeo presentació

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 05/03/2014 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió..
El 29/09/2011 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió..
El 25/10/2010 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió..
El 27/09/2007 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió..

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

CATP SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

321

Codi ISIN

ES0115527030

Data de Constitució

14/10/1998