footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Serveis

G

esiuris AM constitueix, gestiona, administra i representa Institucions d’Inversió Col·lectiva de caràcter financer des de la seva oficina a Barcelona, on compta amb un equip amb àmplia experiència en els mercats financers i amb vinculació directa en el món acadèmic.

Gesiuris AM és una gestora independent que dóna servei a clients minoristes, grans patrimonis i institucions. Ofereix una àmplia i variada gamma de Fons d’Inversió i SICAV quant a polítiques d’inversió i estils, la qual cosa és possible gràcies a l’ampli ventall de gestors que prenen les seves decisions d’inversió de forma totalment independent.

Els nostres principis

Servicios

Inverteixi en els Fons d’Inversió i SICAV de GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Principis d’inversió

Independència en la gestió

Actuem únicament en benefici del client eliminant possibles conflictes d’interès:

  • Independència enfront de comercialitzadors, sell-side, entitats de crèdit o banca d’inversió.
  • Cada gestor actua amb total independència, aplicant el seu estil i estratègia d’inversió propis.

Inversió en productes financers tradicionals

Realitzar estratègies d’inversió amb productes transparents i negociats en mercats organitzats.

Enfocament al client

Oferir una variada gamma de productes i estils d’inversió que s’adaptin als diferents perfils i necessitats dels clients.

Visió a llarg termini

Invertir en valor i no sobre la base d’especulacions o rumors, amb uns objectius de rendibilitat en el llarg termini.

*Pot trobar la Política remunerativa de Gesiuris AM en el següent enllaç: Política remunerativa

Sostenibilitat

Pot trobar a continuació, la Política d’integració dels riscos de sostenibilitat de Gesiuris AM.

Altres Serveis

Gesiuris Asset Management ofereix solucions a mesura per a entitats que desitgin externalitzar les seves funcions d’administració i representació de IIC: des del càlcul del valor liquidatiu diari a complir amb les exigències de la CNMV. També pot actuar com a entitat designada per a la realització de les tasques de Gestió de Risc i Compliment Normatiu.

La gestora compta amb una llarga experiència en l’administració de les IIC gestionades per la pròpia gestora, així com de IIC gestionades per altres entitats financeres d’alt nivell.

No existeixen conflictes d’interès comercials perquè Gesiuris Asset Management no actua en l’àmbit de la Banca Privada ni té xarxa de comercialitzadors.

A més Gesiuris AM ofereix la possibilitat de contractació d’una sèrie de serveis addicionals com l’assessorament jurídic per a la constitució de SICAV, l’elaboració i maquetació de fitxes informatives i la comercialització de les IIC.