footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Renúncia

A Gesiuris Asset Management estem compromesos en la reducció del nostre impacte ambiental fomentant l’estalvi d’energia, la reducció de residus i el consum de paper.

La circular 4/2008, d’11 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en la seva norma 4a estableix que les Societats Gestores de IICs tenen l’obligació de fer arribar als partícips i accionistes de les seves institucions els successius informes semestrals. Així mateix, preveu que aquests partícips i accionistes puguin renunciar a l’enviament d’aquesta informació.

Tal renúncia té caràcter revocable, els partícips i accionistes poden posar-se en contacte amb el Departament d’Atenció al Client de Gesiuris Asset Management per a demanar la reexpedició de la informació semestral.

Gesiuris Asset Management realitza els enviaments puntualment per correu postal a pesar que aquesta informació es troba disponible en l’espai reservat per a cadascuna de les institucions en aquest mateix lloc web.

Emplenant i enviant un dels dos formularis que trobarà a continuació pot renunciar a rebre aquesta informació o sol•licitar rebre-la mitjançant correu electrònic.

Mitjançant la consulta electrònica de la informació està ajudant a conservar el medi ambient.

Formulari de renúncia

Renuncio a rebre els successius informes semestrals, d’acord amb la normativa vigent que, d’altra banda, podran ser consultats en la Web de Gesiuris Asset Management.

  Recibirá un acuse de recibo por correo electrónico en caso que haya indicado su dirección electrónica en el formulario anterior.

  .


  Correu electrònic

  Desitjo que m’enviïn els successius informes semestrals al meu correu electrònic i que es deixin d’enviar per correu postal.

   Recibirá un acuse de recibo por correo electrónico en caso que haya indicado su dirección electrónica en el formulario anterior.

   .