footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Invertir en

Fons d’Inversió

Nou client

Si encara no és partícip de cap Fons d’Inversió de GESIURIS AM, pot donar-se d’alta 100% online com a client en el següent enllaç.

Faci's client

Per a donar-se d’alta com a client, pot fer-ho directament des del seu ordinador o dispositiu mòbil en el següent enllaç.

 • En el cas d’una alta amb un sol titular, persona física, major d’edat i resident a Espanya, el procediment d’alta li permetrà fer-ho 100% online, sense necessitat d’imprimir cap paper gràcies a la vídeo-identificació* i la signatura de la documentació mitjançant el seu telèfon mòbil.
 • En la resta de casos d’alta de persones físiques, o alta de persones jurídiques, també podrà fer tot el procediment d’alta online, però en aquest cas, al finalitzar, rebrà un email amb la documentació generada, que haurà d’imprimir, signar i fer-nos arribar.

També pot acudir presencialment a les oficines de GESIURIS AM, on si ho desitja, li facilitarem un dispositiu i l’acompanyarem en tot el procés.

 

En el mateix procés d’alta on-line, podrà carregar, en format .pdf, la documentació addicional que la normativa exigeix:

 

Documentació necessària:

 • En tots els casos: Document acreditatiu de titularitat d’un Compte Corrent bancari, en el qual per defecte s’abonaran els reemborsaments..
 • En el cas de Persona:
  • Física:
   • fotocopia del DNI vigent de cada un dels titulars (cotitulars).
   • en el cas de ser menor, fotocòpia del DNI del menor i del representant, i la còpia del llibre de família.
   • en el cas de ser estranger resident, NIE + DNI o passaport del país d’origen.
   • en el cas de ser no resident serà necessari aportar anualment el certificat de residència.
   • justificant d’activitat (Últim rebut d’autònoms o capçalera de la última nòmina).
  • Jurídica:
   • escriptura de constitució,
   • NIF de la persona jurídica,
   • escriptura de poders,
   • el DNI vigent de la persona física apoderada, i
   • justificant d’activitat (presentar el model 200)

Si desitja subscriure per mitjà de:

  • Transferència:
   • al final del procés d’alta, li donem la possibilitat d’utilitzar la plataforma de pagament autoritzada pel Banco de España INESPAY, amb la que podrà fer directament la transferència, de manera que automàticament hi constarà el compte corrent del/s fons que vulgui subscriure i el/ titular/s del fons.
   • també pot fer vostè la transferència al compte corrent del fons que li indicarem al finalitzar l’alta, indicant el nom del/s titular/titulars del compte de partícip al fons.
  • Xec:
   • entregar a les oficines de Gesiuris Asset Management un xec nominatiu a favor del fons.
  • Traspàs des d’un altre fons:
   • en l’apartat de documentació, haurà de subministrar-nos un extracte de posició del fons origen

Un cop finalitzada l’alta, amb el seu DNI i la contrasenya que haurà indicat en l’alta, podrà accedir a l’àrea de client, on podrà consultar les seves posicions i realitzar operacions de forma online i sense necessitat de lliurar més documentació física.

 

* Per tal d’agilitzar la vídeo-identificació, li recomanem que la faci en un espai correctament il·luminat i sense reflexos que dificultin la lectura de dades del seu DNI. Per la seva seguretat, el Banco de España és molt restrictiu en la validació de les vídeo-identificacions i exigeix una captura nítida de les imatges per autoritzar les altes no presencials.

 

Clients amb compte

Si ja és partícip d’algun Fons d’Inversió de Gesiuris Asset Management i disposa de codis d’accés a l’Àrea Privada, pot realitzar operacions de subscripció, reemborsament i traspàs de manera 100% online.

Si no disposa d’ells, descarregui, empleni i lliuri a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

Operar Online

Accedint a l’Àrea de Clients, podrà realitzar subscripcions de Fons dels quals ja és partícip, així com realitzar una primera subscripció en un Fons del qual encara no ho sigui.
Si ja disposa dels seus codis, accedeixi a l’Àrea de Clients

Si no disposa d’ells, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

Posteriors subscripcions en el fons del que ja és partícip

Si ja és partícip d’un Fons de GESIURIS, ho pot fer accedint a l’Àrea de Clients. Allà podrà introduir l’ordre i signar-la digitalment amb el seu telèfon mòbil.

 

Si desitja subscriure per mitjà de:

 • Transferència:
  • un cop introduïda l’ordre, li donem la possibilitat d’utilitzar la plataforma de pagament autoritzada pel Banco de España INESPAY, amb la que podrà fer directament la transferència, de manera que automàticament hi constarà el compte corrent del/s fons que vulgui subscriure i el/ titular/s del fons.
  • també pot fer vostè la transferència al compte corrent del fons que li mostrarem, indicant el nom del/s titular/titulars del compte de partícip al fons.
 • Xec:
  • un cop introduïda l’ordre, lliurar a les oficines de Gesiuris Asset Management un xec nominatiu a favor del fons.
 • Traspàs des d’un altre fons

 

Documentació per operar online

Si no disposa de codis per operar online, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’Accés a l‘Àrea de Client.

Primera subscripció d'un fons del que encara no és partícip

Si ja és partícip d’un Fons de GESIURIS, i desitja subscriure participacions d’un altre Fons, ho pot fer accedint a l’Àrea de Clients. Allà podrà introduir l’ordre i signar-la digitalment amb el seu telèfon mòbil.

Si desitja subscriure per mitjà de:

  • Transferència:
   • un cop introduïda l’ordre, li donem la possibilitat d’utilitzar la plataforma de pagament autoritzada pel Banco de España INESPAY, amb la que podrà fer directament la transferència, de manera que automàticament hi constarà el compte corrent del/s fons que vulgui subscriure i el/ titular/s del fons.
   • també pot fer vostè la transferència al compte corrent del fons que li mostrarem, indicant el nom del/s titular/titulars del compte de partícip al fons.
  • Xec:
   • un cop introduïda l’ordre, lliurar a les oficines de Gesiuris Asset Management un xec nominatiu a favor del fons.
  • Traspàs des d’un altre fons

 

Documentació per operar online

Si no disposa de codis per a operar online, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’Accés a l’Àrea de Client.

Reemborsar participacions

Accedint a l’Àrea de Client, podrà realitzar reemborsaments de Fons d’Inversió dels que sigui partícip.

Si ja disposa dels seus codis, accedeixi a l’Àrea de Clients

Si no disposa d’ells, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

 

* Molt Important: per imperatiu legal, no serà possible introduir operacions si qualsevol dels intervinents del compte te el seu document identificatiu caducat.

És imprescindible aportar (o haver aportat anteriorment) document acreditatiu de titularitat del compte al qual se sol·licita la transferència.

La titularitat del compte corrent destí del reemborsament, ha de coincidir amb el/s titular/s del compte del fons reemborsat.

Invertir en Fons de Catalana Occidente

Per a fons d’inversió del Grup Catalana Occidente posi’s en contacte amb Catalana Occidente Capital, A.V.S. a. a través dels següents mitjans:

 • A través de correu postal dirigint-se a Avinguda Alcalde de Barnils, núm. 63, 1a planta (08174) Sant Cugat del Vallès
 • A través del Servei d’Atenció telefònica: 902.344.000
 • A través de telèfon de la centraleta: 93.582.00.00
 • Correu corporatiu: agencia.valores@catalanaoccidente.com