footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos
logotemporal

Gestionem Fons d’Inversió
i SICAV des de 1986

Gestionem Fons d’Inversió
i SICAV des de 1986

Gestionem
Fons d’Inversió
i SICAV des de 1986

G

esiuris Asset Management SGIIC SA va ser fundada al 1986 per la Caixa d’Advocats, registrant el que actualment és el segon fons d’inversió més antic d’Espanya: GESIURIS IURISFOND FI.

Al setembre de 2002 un grup d’inversors liderat per Jordi Viladot, actual President i gestor de referència, adquireixen la gestora i ràpidament se situa entre les gestores espanyoles de grandària mitjana, i entre les majors gestores independents.

El projecte es consolida en 2008 amb l’entrada en l’accionariat d’un soci de referència: Grup Catalana Occidente, i en 2012 tanca importants acords de col·laboració amb entitats financeres d’alt nivell que li deleguen l’administració de les seves Institucions d’Inversió Col·lectiva.

A principis de 2019 el patrimoni gestionat i administrat puja a més de 875 milions de euros.

É

s el gestor de referència i President de Gesiuris AM. També és president i gestor de diverses Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV). Es va llicenciar en Ciències Econòmiques en la Universitat Autònoma de Barcelona i és coautor de llibres financers, conferenciant i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management (UPF-BSM).

Al 1998 crea GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, en la qual continua sent el seu President i Gestor. La SICAV compta avui dia amb un patrimoni de més de 75 milions d’euros. Reflecteix fidelment el seu estil de gestió: generar excel·lents rendiments amb una moderada volatilitat. El pes en la cartera dels productes de més risc (accions) oscil·la entre el 40% i el 80%, sent la mitjana històrica: el 55%.

A tancament de 2018, acumula una TAE del 5,89%, una rendibilitat acumulada del 218,34%, i 17 de 20 anys amb rendibilitat positiva. En 2002 es va constituir GESIURIS PATRIMONIAL FI, vehicle en forma jurídica de Fons d’Inversió que reprodueix aquesta mateixa filosofia d’inversió.

G

esiuris AM constitueix, gestiona, administra i representa Institucions d’Inversió Col·lectiva de caràcter financer des de la seva oficina a Barcelona, on compta amb un equip amb àmplia experiència en els mercats financers i amb vinculació directa en el món acadèmic.

Gesiuris AM és una gestora independent que dóna servei a clients minoristes, grans patrimonis i institucions. Ofereix una àmplia i variada gamma de Fons d’Inversió i SICAV quant a polítiques d’inversió i estils, la qual cosa és possible gràcies a l’ampli ventall de gestors que prenen les seves decisions d’inversió de forma totalment independent.

Gesiuris AM també ofereix a altres gestores l’externalització de les funcions relacionades amb l’administració d’Institucions d’Inversió Col·lectiva: des del càlcul del valor liquidatiu, al compliment normatiu i la gestió de riscos.

L

es Institucions d’Inversió Col·lectiva, ja sigui en forma de Fons d’Inversió o de Societat d’Inversió de Capital Variable (SICAV), són entitats que tenen com a objecte la captació de fons de múltiples inversors per a ser gestionats conjuntament i invertits en béns, drets, valors o altres instruments amb l’objectiu d’obtenir un rendiment.

Les IIC són una de les millors alternatives per a accedir als mercats financers, tant per al client minorista com per al gran patrimoni, tant per a l’inversor més conservador com per al més arriscat, gràcies a la diversitat en polítiques i vocacions d’inversió que confereixen diferents nivells de risc.

Gesiuris AM disposa d’una àmplia gamma de productes que s’adeqüen als requeriments de cada inversor.

Inverteixi en els Fons d’Inversió i SICAV de GESIURIS ASSET MANAGEMENT