footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Història

Creem i gestionem Fons d’Inversió i SICAV des de 1986

Gesiuris Asset Management SGIIC SA és una de les primeres gestores d’Institucions de Inversion Col·lectiva creada a Espanya. Va ser fundada en 1986 per la Caixa d’Advocats, registrant el que actualment és el segon fons d’inversió més antic d’Espanya: GESIURIS IURISFOND FI.

Al setembre de 2002 un grup d’inversors liderat per Jordi Viladot, actual President i gestor de referència de Gesiuris, adquireixen la gestora, i des del moment de l’adquisició s’inicia un període de creixement sostingut del patrimoni i de les institucions gestionades per la Societat, de tal manera que Gesiuris AM aconsegueix situar-se ràpidament entre les gestores espanyoles de grandària mitjana, i entre les majors gestores independents.

Després de quatre anys d’alta inestabilitat econòmica, en els quals la gestora aconsegueix mantenir els actius sota gestió i augmentar en el número de IIC gestionats, en 2012, la Societat tanca importants acords de col·laboració amb entitats financeres d’alt nivell pel qual aquestes últimes deleguen l’administració de les seves Institucions d’Inversió Col·lectiva a Gesiuris.

En els següents anys s’enforteix el creixement, tant dels actius gestionats com de les IIC que han delegat la adminstración en Gesiuris, superant en 2017 els 1.000 milions d’euros entre patrimoni gestionat i administrat.

El projecte es consolida en 2008 amb l’entrada en l’accionariat d’un soci de referència: Grup Catalana Occidente.

Inverteixi en els Fons d’Inversió i SICAV de GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Historial d’events

Alguns dels principals esdeveniments de caràcter economicofinancer esdevinguts durant la història de GESIURIS ASSET MANAGEMENT

2002

Worldcom declara la major fallida de la història. L'euro comença a circular. Adquisició de Gesiuris Asset Management per la propietat actual.

2003

Assaig de Goldman Sachs "Dreaming with BRICs". S'inscriuen 5 nous Fons en CNMV de renda variable (europea i espanyola), renda fixa i globals.

2005

Emergeixen l'Índia i la Xina com a nous focus de poder financer. El preu del petroli toca màxims després del Katrina. La primera IIC delega l'administració de Gesiuris.

2007

El Dow Jones toca màxims històrics.

2008

Caiguda de Lehman Brothers. Incorporació de Catalana Occidente a l'accionariat.

2009

El Dow Jones toca mínims en la recessió.

2010

Rescat financer de Grècia i Irlanda. Se superen les 30 IICs sota gestió.

2011

Rescat financer de Portugal; S&P rebaixa la qualificació creditícia als EUA.

2012

Mario Draghi nou president del BCE; Espanya demana un rescat financer per a la banca. Importants acords amb entitats financeres d'alt nivell que deleguen l'administració de les seves IICs a la gestora.

2013

El Banc del Japó anuncia estímuls contra la deflació; Xipre ratifica la necessitat d'un rescat financer; La Zona Euro deixa enrere any i mig de recessió. Se superen les 40 IICs gestionades amb més de 500 Milions de € sota gestió.

2014

Amb 43 Fons i SICAV gestionades, 8.000 clients i més de 700 Milions d'Euros gestionats i administrats, Gesiuris se situa com la 4a Gestora a nivell nacional.

2015

Se superen les 50 IICs gestionades amb més de 700 Milions de € sota gestió.

2016

Se superen les 100 IICs gestionades i administrades amb més de 1.000 Milions de € en gestió i administració.

2017

15è Aniversari de la gestora des que és liderada per Jordi Viladot.

2018

Comença l'aplicació del nou marc normatiu sobre mercats i instruments financers, basat en la directiva MiFID II i el reglament MiFIR.

2002

Worldcom declara la major fallida de la història; L'euro comença a circular. Adquisició de Gesiuris Asset Management per la propietat actual.

2003

Assaig de Goldman Sachs "Dreaming with BRICs". S'inscriuen 5 nous Fons en CNMV de renda variable (europea i espanyola), renda fixa i globals.

2005

Emergeixen l'Índia i la Xina com a nous focus de poder financer. El preu del petroli toca màxims després del Katrina. La primera IIC delega l'administració de Gesiuris.

2007

El Dow Jones toca màxims històrics.

2008

Caiguda de Lehman Brothers. Incorporació de Catalana Occident a l'accionariat.

2009

El Dow Jones toca mínims en la recessió.

2010

Rescat financer de Grècia i Irlanda. Se superen les 30 IICs sota gestió.

2011

Rescat financer de Portugal; S&P rebaixa la qualificació creditícia als EUA.

2012

Mario Draghi nou president del BCE; Espanya demana un rescat financer per a la banca. Importants acords amb entitats financeres d'alt nivell que deleguen l'administració de les seves IICs a la gestora.

2013

El Banc del Japó anuncia estímuls contra la deflació; Xipre ratifica la necessitat d'un rescat financer; La Zona Euro deixa enrere any i mig de recessió. Se superen les 40 IICs gestionades amb més de 500 Milions de € baix gestió.

2014

Amb 43 Fons i SICAV gestionades, 8.000 clients i més de 700 Milions d'Euros gestionats i administrats, Gesiuris se situa com la 4a Gestora a nivell nacional.

2015

Se superen les 50 IICs gestionades amb més de 700 Milions de € baix gestió.

2016

Se superen les 100 IICs gestionades i administrades amb més de 1.000 Milions de € en gestió i administració.

2017

15è Aniversari de la gestora des que és liderada per Jordi Viladot.

2018

Comença l'aplicació del nou marc normatiu sobre mercats i instruments financers, basat en la directiva MiFID II i el reglament MiFIR.