footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Torsan Value FI

Torsan Value FI

   

Fons d’autor amb alta vinculació al gestor, Aítor Sancho Ybáñez, la substitució del qual suposaria un canvi en la política d’inversió i atorgaria dret de separació als partícips.

El fons tindrà una exposició mínima del 75% en Renda Variable, sense que existeixin límits predeterminats pel que fa a la distribució d’actius per capitalització borsària.

La metodologia de selecció de valors se centra en l’anàlisi fonamental de les companyies, buscant invertir en empreses d’alta qualitat a un preu raonable amb l’objectiu d’obtenir una rendibilitat satisfactòria i sostinguda en el temps.
La resta s’invertirà en Renda Fixa i instruments de mercat monetari negociats o no en mercats organitzats, públics o privats, principalment de mercats de l’OCDE, sense cap límit en termes de qualificació creditícia.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

Dipositari

BNP Paribas Securities Services, S.A.

Número de registre a CNMV

5333

Codi ISIN

ES0179423001

Data de Constitució

05/12/2018