footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Panda Agriculture & Water Fund FI

Panda Agriculture & Water Fund FI

      

L‘exposició a renda variable serà com a mínim del 75%, exclusivament en empreses del sector agroalimentari i de l’aigua. La cartera estarà diversificada en empreses productores, processadores i comercialitzadores de productes agrícoles, així com proveïdors de maquinària, equips i fertilitzants, i, fins a un 20%, en qualsevol companyia relacionada amb el sector de l’aigua, a excepció d’aquelles que operin sota el model de utility, és a dir, que estan regulades, i que normalment operen sota un contracte de concessió pública. No existirà límit en termes de distribució geogràfica, ni capitalització. Panda Agriculture & Water Fund FI no és un fons de matèries primeres, inverteix en les companyies líders del sector agrícola i d’aigua a nivell global.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Fet rellevant

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Fitxa descriptiva
Fact sheet
Comptes anuals
Grup Panda FINECT

Blog:

Presentació

Panda Agriculture & Water Fund FI a la Value School

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

PANDWFF SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

4599

Codi ISIN

ES0114633003

Data de Constitució

15/03/2013