footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Panda Agriculture & Water Fund FI

Panda Agriculture & Water Fund FI

      

L‘exposició a renda variable serà com a mínim del 75%, exclusivament en empreses del sector agroalimentari i de l’aigua. La cartera estarà diversificada en empreses productores, processadores i comercialitzadores de productes agrícoles, així com proveïdors de maquinària, equips i fertilitzants, i, fins a un 20%, en qualsevol companyia relacionada amb el sector de l’aigua, a excepció d’aquelles que operin sota el model de utility, és a dir, que estan regulades, i que normalment operen sota un contracte de concessió pública. No existirà límit en termes de distribució geogràfica, ni capitalització. Panda Agriculture & Water Fund FI no és un fons de matèries primeres, inverteix en les companyies líders del sector agrícola i d’aigua a nivell global.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Fet rellevant

INFORMES TRIMESTRALS
Tercer Trimestre 2019
Primer Semestre 2019
Primer Trimestre 2019
Segon Semestre 2018

ALTRES
Fitxa descriptiva
Fact sheet
Comptes anuals
Grup Panda FINECT

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

PANDWFF SM EQUITY

Dipositari

Banco Inversis, S.A.

Número de registre a CNMV

4599

Codi ISIN

ES0114633003

Data de Constitució

15/03/2013