footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Japan Deep Value Fund FI

Japan Deep Value Fund FI

L‘exposició a la renda variable serà com a mínim del 75%, exclusivament en empreses japoneses, i no existirà límit en termes de la seva capitalització borsària, principalment s’aplica una filosofia de `inversió en valor` seleccionant actius infravalorats, amb alt potencial de revaloració.

La resta s’invertirà en renda fixa que no tindrà límits en termes de qualificació creditícia, o per tipus d’emissor (públic o privat), principalment en mercats de l’OCDE. La durada mitjana de la cartera serà inferior a set anys.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES TRIMESTRALS
Primer Semestre 2021
Primer Trimestre 2021
Segon Semestre 2020
Tercer Trimestre 2020

ALTRES
Fitxa mensual / Fact sheet
Comptes anuals
Grup Japan FINECT

Presentació

Japan Deep Value a la Value School

Rankia Webinar octubre 2019

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

JAPAN DEEP VALUE SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

5051

Codi ISIN

ES0156673008

Data de Constitució

07/07/2016