footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

         

Fons d’inversió que aplica criteris ISR (Inversió Socialment Responsable) en la seva estratègia d’Inversió d’Impacte. A més de la rendibilitat financera, s’exigeix als actius en què inverteix una rendibilitat social intencionada i mesurable en el marc dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible signats per tots els països membres de l’Organització de Nacions Unides en 1975. La selecció d’emissors de Renda Fixa la realitzarà el Comitè d’Inversions, integrant l’acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de bon govern en l’anàlisi financera.
L’exposició màxima a renda variable serà del 30%, sense límits de capitalització, divises, sectors o països, encara que sí que hauran d’estar reconegudes pel Banc Mundial com a promotores d’infraestructures.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES TRIMESTRALS
Primer Semestre 2020
Primer Trimestre 2020
Segon Semestre 2019
Tercer Trimestre 2019

ALTRES
Tríptic
Fitxa mensual
Comptes anuals

INFORMES D'IMPACTE SOCIAL
Informe Gen 2019 Des 2019
Informe Gen 2018 Des 2018
Informe Jul 2017 Des 2017
Informe Set 2016 - Jun 2017

Presentació

Informe d’Impacte 2019

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions

El 14/02/2018 data d’arribada de la IIC a Gesiuris AM

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

KPMG Auditores, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

Dipositari

Bankinter, S.A.

Número de registre a CNMV

5063

Codi ISIN

ES0162864005

Data de Constitució

22/04/2016