footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI té una política d’Inversió Global. El seu mètode de gestió correspon amb el que es cataloga com a Mixt Flexible.

Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris, encara que la principal font de valor és la renda variable. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d’alta capitalització i d’elevada solvència. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.

En condicions normals l’exposició a la renda variable se situa entre el 40% i el 80% del patrimoni del fons, i s’ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI

INFORMES PERIÒDICS
Últim informe semestral
Informe semestral anterior
Últim informe trimestral
Informe trimestral anterior

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals
Fet rellevant

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions..

El 18/03/2016 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Meses

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

GESCCA1 SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

2670

Codi ISIN

ES0116845035

Data de Constitució

23/12/2002