footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI té una política d’Inversió Global. El seu mètode de gestió correspon amb el que es cataloga com a Mixt Flexible.

Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris, encara que la principal font de valor és la renda variable. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d’alta capitalització i d’elevada solvència, majoritàriament en la zona euro. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.

En condicions normals l’exposició a la renda variable se situa entre el 40% i el 80% del patrimoni del fons, i s’ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI

INFORMES TRIMESTRALS
Tercer Trimestre 2019
Primer Semestre 2019
Primer Trimestre 2019
Segon Semestre 2018

ALTRES
Fitxa mensual
Fact sheet
Comptes anuals
Fet rellevant

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions..

El 18/03/2016 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Meses

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

GESCCA1 SM EQUITY

Dipositari

Santander Securities Services, S.A.

Número de registre a CNMV

2670

Codi ISIN

ES0116845035

Data de Constitució

23/12/2002