footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Iurisfond FI

Gesiuris Iurisfond FI

És un fons de Renda Fixa Mixta Euro.

L’exposició màxima en renda variable és del 30%, majoritàriament en la zona euro.el resta s’inverteix en renda fixa i actius monetaris, entre el que s’inclouen dipòsits.

Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES PERIÒDICS
Últim informe semestral
Informe semestral anterior
Últim informe trimestral
Informe trimestral anterior

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions..

El 24/05/2013 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió..
El 02/03/2004 el Fons va canviar la vocació inversora passant de Renda Fixa a Curt Termini a Renda Fixa Mixta Euro.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

IURISFO SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

11

Codi ISIN

ES0156322036

Data de Constitució

04/02/1986