footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Fixed Income FI

Gesiuris Fixed Income FI

La política d’inversió del fons és de Renda Fixa Euro.

La seva cartera està composta majoritàriament d’actius de renda fixa de baixa durada, amb venciments inferiors a 2 anys.

Els actius que componen la cartera del fons són d’elevada qualificació creditícia, i majoritàriament en euro, limitant el risc albira al 10%.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES TRIMESTRALS
Primer Semestre 2020
Primer Trimestre 2020
Segon Semestre 2019
Tercer Trimestre 2019

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions..

El 30/11/2012 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió..
El 17/07/2008 el Fons va canviar la vocació inversora passant de Global a Renda Fixa Euro.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

APEPATR SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

3599

Codi ISIN

ES0109695033

Data de Constitució

31/10/2006