footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Fixed Income FI

Gesiuris Fixed Income FI

La política d’inversió del fons és de Renda Fixa Euro Curt Termini.

La majoria dels actius que conformen la cartera son de renda fixa a curt termini, predominant aquells amb vencimient inferior a 1 any.

Els actius que componen la cartera del fons són d’elevada qualificació creditícia, i majoritàriament en euro, limitant el risc divisa al 10%.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES PERIÒDICS
Últim informe semestral
Informe semestral anterior
Últim informe trimestral
Informe trimestral anterior

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions..

El 17/07/2008 el Fons va canviar la vocació inversora passant de Global a Renda Fixa Euro.
El 30/11/2012 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.
El 20/11/2020 el Fons va canviar la vocació inversora passant de Renda Fixa Euro a Renda Fixa Euro Curt Termini.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

APEPATR SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

3599

Codi ISIN

ES0109695033

Data de Constitució

31/10/2006