footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Gesiuris Balanced Euro FI

Gesiuris Balanced Euro FI

L‘exposició a Renda Variable se situarà entre el 30 i el 75% del patrimoni, principalment serà en actius d’elevada capitalització borsària. La resta s’invertirà en actius de renda fixa, nacional o internacional i d’emissors públics o privats.
El fons invertirà principalment en valors d’emissors de la zona euro, l’exposició al risc divisa no superarà el 30%.

L’exposició a mercats emergents no superarà el 15%.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES TRIMESTRALS
Primer Semestre 2021
Primer Trimestre 2021
Segon Semestre 2020
Tercer Trimestre 2020

ALTRES
Fitxa mensual
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 07/02/2013 el Fons va cambiar la vocació inversora, passant d’una vocació Global a Renda Variable Mixta Euro.
El 24/05/2019 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.
.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

GESEGAI SM EQUITY

Dipositari

BNP Paribas Securities Services, S.A.

Número de registre a CNMV

2758

Codi ISIN

ES0133461030

Data de Constitució

30/04/2003