footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Magnus International Allocation FI

Magnus International Allocation FI

L‘exposició a la renda variable se situarà entre el 30% i el 75%, sense límits en termes de capitalització, divises, sectors o països, a excepció dels considerats emergents, en els quals no podrà invertir més d’un 20%. La resta de l’exposició serà a renda fixa i no tindrà límits quant a durada, països o per tipus d’emissor.

Dins de la Renda Fixa s’inclouen els dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any així com en instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids, sense límit en termes de qualificació creditícia.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Fitxa mensual / Fact sheet
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 26/10/2018 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Gestor

DSC_1907 copia

Jordi Sebastià Tomàs

Assessor: NORZ PATRIMONIA, EAF, S. L.

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

5072

Codi ISIN

ES0126969007

Data de Constitució

09/09/2016