footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Deep Value International FI

Deep Value International FI

       

El fons té una exposició mínima del 75% en renda variable, sense que existeixin límits predeterminats pel que fa a la distribució d’actius per capitalització borsària. Invertirà principalment en valors de països de la Zona Euro, els EUA, UK, Suïssa i altres països de l’OCDE. A més podrà invertir en països emergents fins a un 20%.

La metodologia de selecció de valors del fons se centra exclusivament en el concepte “profundament valor” (deep value), que suposa realitzar una exhaustiva anàlisi de les companyies seleccionades exigint el compliment dels paràmetres de qualitat i d’anàlisi fonamental establertes.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES TRIMESTRALS
Primer Semestre 2021
Primer Trimestre 2021
Segon Semestre 2020
Tercer Trimestre 2020

ALTRES
Fitxa mensual / Fact sheet
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

GDEEPVI SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

4828

Codi ISIN

ES0126082009

Data de Constitució

17/10/2014