footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Catalana Occidente Renta Fija FI

Catalana Occidente Renta Fija FI

És un fons de renda fixa amb l’objectiu d’obtenir rendiments concordes al tipus d’interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en Renda Fixa Nacional i Internacional, denominada en euros, amb venciments superiors a un any.

Els rendiments d’aquest fons d’inversió són concordes als tipus d’interès de la zona euro.

Composició del fons:
Valors de deute públic nacional amb pacte de recompra inferior a 3 mesos.
Valors de deute públic emès per països de la zona euro.
Valors privats d’elevada solvència.
La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim de 2 anys

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES TRIMESTRALS
Tercer Trimestre 2020
Primer Semestre 2020
Primer Trimestre 2020
Segon Semestre 2019

ALTRES
Fitxa mensual / Fact sheet
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 22/03/2019 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.
El 10/07/2009 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

GESICAO SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

2687

Codi ISIN

ES0116889033

Data de Constitució

21/01/2003