footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Catalana Occidente Patrimonio FI

Catalana Occidente Patrimonio FI

És un fons d’inversió global, amb biaix cap a la renda variable.

Utilitzant estratègies a mitjà termini, el fons d’inversió estructura el seu patrimoni basant-se en productes de renda fixa i renda variable.

Dividit entre renda fixa, variable espanyola i europea per igual.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES TRIMESTRALS
Tercer Trimestre 2020
Primer Semestre 2020
Primer Trimestre 2020
Segon Semestre 2019

ALTRES
Fitxa mensual / Fact sheet
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

GESICOP SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

2689

Codi ISIN

ES0116903032

Data de Constitució

21/01/2003