footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Annualcycles Strategies FI

Annualcycles Strategies FI

         

El fons podrà invertir en renda variable i renda fixa, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’inversió. No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa a la distribució d’actius per tipus d’emissor (públic o privat), qualificació creditícia, durada, capitalització borsària, divisa, sector econòmic i països.

La metodologia d’inversió es fonamenta en els resultats d’un estudi estadístic dels cicles de les cotitzacions de determinats actius de diferents mercats financers, renda variable, renda fixa i comodities, en períodes inferiors a l’any. L’exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és el patrimoni net. El fons no invertirà en mercats de reduïda dimensió i limitat volum de contractació.
FULLETS
Complet
Simplificat / DFI

INFORMES TRIMESTRALS
Segon Semestre 2020
Tercer Trimestre 2020
Primer Semestre 2020
Primer Trimestre 2020

CARTA DEL GESTOR
Carta d'Albert Parés

ALTRES

Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 20/12/2013 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

ANNSTRA SM EQUITY

Dipositari

Banco Inversis, S.A.

Número de registre a CNMV

4629

Codi ISIN

ES0109298002

Data de Constitució

04/10/2010